Tipy a triky s registry

Nastavení tlačítka na otáčení displeje

V registrech změňte hodnoty těchto klíčů:

HKEY_LOCAL_MACHINE \ Security \ Shell \ StartInfo
a v klíči HideSettings změnit hodnotu na 0
To podle mě povolí (zobrazí) skrytá nastavení v nabídce Start

HKEY_LOCAL_MACHINE \ System \ GDI \ Rotation
a v klíči HideOrientationUi změňte 1 na 0
A tohle podle mě povolí (zobrazí) skryté nastavení pro otáčení displeje

Nabídka pro otáčení displeje se nezobrazí pokud nastavujete tlačítka přes samsungácké grafické rozhraní Nastavení (ozubené kolo s modrým středem), jde to jen přes klasické Windows nastavení!

Musíte jít přes Start (vlevo nahoře) - Nastavení (šedé ozubené kolo) - Osobní - Tlačítka tam si nastavíte pod jaké tlačítko to chcete a vyberete

Zobrazení skrytého nastavení v nabidce Start

V registrech změňte hodnotu klíče:

HKEY_LOCAL_MACHINE \ Security \ Shell \ StartInfo
a v klíči HideSettings změnit hodnotu na 0

Aktivace přední kamerky pro focení

V registrech změňte hodnotu klíče:

HKEY_CURRENT_USER /Software / Samsung /Camera
a přidáme nové DWORD
s názvem SupportFrontCamera a hodnotou 1

Pak už jen spustíme fotoaparát a v nabídce Režim fotografování vybereme Autoportrét

Vypnutí automatického vyskakování Samsung klávesnice

V registrech změňte hodnotu klíče:

HKEY_CURRENT_USER \ ControlPanel \ Sip
a v klíči  TurnOffAutoDeploy změňte hodnotu na 1

Poté proveďte SOFTRESET

Vypnutí zvuku spouště u fotoaparátu

V registrech změňte hodnotu klíče:
 
HKCU \ Software \ Samsung\ Camera \ ShutterSound - změňte hodnotu na 3
 
Potom proveďte SOFTRESET
Hodnoty 0 1 2 jsou ostatní zvuky spouště fotoaparátu!


Vypnutí SAMSUNG zobrazení SMS zpráv

V registrech změňte hodnotu klíče:

HKCU \ Software \ Microsoft \ Inbox \ MsgTypes \ IPM \ SMStext \ DLL \ na htmlnote.dll

Původně tam bylo nastaveno mms.dll

Nyní budete mi zprávy zobrazeny v klasickém windows SMS rozhraní

Zapnutí klasických windows threaded SMS (CHAT)

V registrech změňte hodnotu klíče:

HKCU \ Software \ Microsoft \ Inbox \ Settings \ OEM \ SMSInboxThreadingDisabled na 0.

Původní hodnota je 1.

Potom dejte SOFTRESET

Vypnutí obrazovky "Dnes" ve WM 6.5 a zobrazení jen SPB MS

V registrech změňte hodnotu klíče:

HKLM \ Software \ Microsoft \ Today \ Enabled změňte na 0

Potom proveďte SOFTRESET

Potlačení zvuku i zprávy (bubliny) o odeslání SMS

V registrech změňte hodnotu klíče:
 
HKLM \ Software \ Samsung \ MMS \ Settings
změnit hodnotu SMSForegroundSend z 1 na 0
Potom proveďte SOFTRESET

Blikající ikona nabíječky při nabíjení

V registrech změňte hodnotu klíče:

HKLM \ Control panel \ Power
a přidáme nové DWORD
s názvem DynamicChargeicon a hodnotou 1

Jak zrušit dělící linky u obrazovky Dnes?

Používáte-li základní obrazovku Windows a nechcete mít obrazovku Dnes (Today) oddělovanou horizontálně každou položku linkou proveďte následující úpravu v registrech:

HKLM / Software / Microsoft / Today a zde vytvořte nový DWORD (klíč) s názvem HidePluginSeparators a hodnotou 1

Jak změnit nebo smazat předdefinované SMS?

Chcete-li změnit nebo smazat předdefinovaný text u SMSek změňte v registrech tyto hodnoty klíče:

HKCU / Software / Microsoft / Phone / TextResponses a hodnoty 05 smažte a nebo přepište vlastními

Jak zamezit zobrazení kontaktu ze SIM karty?

V registrech změňte hodnotu klíče:

HKCU / ControlPanel / Phone / ShowSIM a změnit hodnotu na 0

POZOR: funguje jen na určitých verzích ROM!

Jak změnit velikost posuvníku (scrollbaru)?

Jestliže vám vadí velikost vašeho posuvníku, můžete ho změnit úpravou hodnot v registrech.
V registrech změňte hodnoty klíčů:

Pro úpravu posuvníku
Pro zvětšení horizontální velikosti posuvníku
HKLM \ System \ GWE \ cyHScr změňte hodnotu 20 na jakoukoliv jinou, která vám bude vyhovovat (DWORD decimal)

Pro zvětšení vertikální velikosti posuvníku

HKLM \ System \ GWE \ cxVScr změňte hodnotu 15 na jakoukoliv jinou, která vám bude vyhovovat (DWORD decimal)

Pro úpravu šipky v posuvníku
Pro zvětšení horizontální velikosti šipky v posuvníku
HKLM \ System \ GWE \ cyHScr změňte hodnotu 13 na jakoukoliv jinou, která vám bude vyhovovat (DWORD decimal)

Pro zvětšení vertikální velikosti šipky posuvníku

HKLM \ System \ GWE \ cyVScr změňte hodnotu 20 na jakoukoliv jinou, která vám bude vyhovovat (DWORD decimal)

Zvýšení rychlosti připojení (surfování) na internet

V registrech změňte hodnotu klíče:

HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Internet Settings
a změňte hodnotu u klíče MaxConnectionsPerServer na 16 nebo 32
Původní hodnota je 6